Näkökulmat Tasa-arvo

7 + 1 syytä, miksi vietämme naistenpäivää

Naistenpäivänä ei ole tarkoitus juhlia vain oman elämän naisia, vaan se nostaa esiin sukupuolten epätasa-arvon myös kansainvälisenä ilmiönä. Kirkon Ulkomaanavun viestinnän asiantuntija Noora Pohjanheimo kertoo, miksi naistenpäivää on syytä juhlia.
Naisia rivissä, joista yhdellä kädet avoinna.
Naiset eivät ole pelkästään kasvottomien sortavien rakenteiden uhreja, muistuttaa Noora Pohjanheimo. Kuvassa ugandalaisen säästöryhmän puheenjohtaja Adah Bashaiza. (Kuva: Naisten Pankki)

Artikkelin alkuperäinen versio on julkaistu Naisten Pankin verkkosivuilla.

Kansainvälistä naistenpäivää vietetään 8. maaliskuuta. Naistenpäivä ei ole vain hetki muistaa oman elämän naisia, vaan myös tärkeä päivä kiinnittää huomiota naisten kansainvälisesti epätasa-arvoiseen asemaan ja toimia sen muuttamiseksi vuoden jokaisena päivänä. Tässä 7 syytä, miksi naisten asemaa tulee parantaa.

1. Näkymätön työ

Kaikki naiset tekevät työtä, mutta kaikesta työstä ei makseta palkkaa. Perinteisesti työksi lasketaan tuottava työ. Sen ulkopuolelle jää näkymätöntä ja sen vuoksi palkatonta työtä, jota tehdään kodeissa ja virallisen talouden ulkopuolella. Maailmanlaajuisesti naiset tekevät 75 prosenttia palkattomasta työstä ja kuluttavat siihen kolmesta kuuteen tuntia päivässä. Suuri osa näkymättömästä työstä on hoivatyötä eli kodin piirissä tapahtuvaa lapsista, sairaista ja ikääntyneistä huolehtimista. Oikeus tehdä työtä - ja saada siitä tasavertaista palkkaa - on ihmisoikeus, mutta nyt se ei toteudu.

2. Koulutus

Yli 130 miljoonaa 6–17-vuotiasta tyttöä maailmassa ei pääse kouluun. Tyttöjen koulunkäynti saattaa jäädä kesken, jos perhe tarvitsee lapsen avuksi koti- tai palkkatöihin. Koulu saattaa keskeytyä myös kuukautisten vuoksi niihin liittyvistä liikkumisrajoituksista, turvallisuudesta tai kuukautisköyhyydestä johtuen. Joka päivä 37 000 tyttöä naitetaan. Lapsiavioliitto on yksi tavallisimpia syitä koulutien katkeamiseen.

3. Perinteiset roolit ja hoivatyö

Työelämässä naisten asemaa heikentävät perinteiset roolit ja toimintatavat. Tilannetta ei helpota naisten harteilla oleva näkymätön hoivatyö, joka jonkun pitäisi tehdä siinä tapauksessa, että nainen on töissä. Tutkimuksissa on todettu, että julkisrahoitteinen päivähoito lisää naisten palkkatyötä. Oma työ ja oikeudenmukainen palkka lisäävät vaikutusmahdollisuuksia niin omassa elämässä kuin yhteiskunnassa laajemmin.

4. Naisiin kohdistuva väkivalta

Naisiin kohdistuva väkivalta on törkeä ihmisoikeusloukkaus ja liian yleistä. Edes koti ei ole naiselle turvallinen paikka olla. Kolmasosa maailman naisista raportoi kokeneensa väkivaltaa lähisuhteessa. Naisten murhista 38 prosenttia on oman puolison tekemiä.

5. Katastrofeissa ja kriiseissa nainen jää jalkoihin

Katastrofit ja kriisit heikentävät hauraimmassa asemassa olevien tilannetta entisestään. Konflikti- ja sotatilanteet lisäävät parisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa. Esimerkiksi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikana Naisten Pankin toimintamaissa on raportoitu naisiin kohdistuvan väkivallan lisääntymisestä. Liikkumisrajoitusten ja terveyspalveluiden kuormittumisen vuoksi naisten on vaikea päästä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvien palveluiden äärelle, mikä saattaa tulevaisuudessa näkyä esimerkiksi ei-toivottuina raskauksina.

6. Epätasaisesti jakautunut valta

Päättävissä asemissa ympäri maailman enemmistönä ovat miehet. Tutkimukset osoittavat, että naiset ottavat todennäköisemmin huomioon naiskysymykset, perhepolitiikan, koulutuksen ja hoivan. Sillä, että naiset ovat päätöksenteossa vähemmistössä, on vaikutusta kaikkiin näihin asioihin. Naisten vaikutusvaltaa heikentää myös se, että he eivät ole mukana epävirallisissa miesvaltaisissa verkostoissa, joiden valtaa ei voi vähätellä.

7. Lisärasitteet

Naisten jo lähtökohtaisesti epätasa-arvoinen asema heikkenee entisestään, jos heitä kohdellaan vielä huonommin vamman, iän, köyhyyden tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Vammaiset naiset ovat erityisen haavoittuvaisia syrjinnälle ja väkivallalle. Heidän on myös vaikeaa päästä käsiksi palveluihin, jotka voisivat auttaa heitä. Vanhat, vammaiset tai köyhät naiset ovat usein riippuvaisia muiden avusta, mikä altistaa heitä hyväksikäytölle.

+1 Muutoksella on naisen kasvot

Naiset eivät ole pelkästään kasvottomien sortavien rakenteiden uhreja. Mikäli naisille tarjotaan mahdollisuus omaehtoiseen toimeentuloon ja päätöksentekoon he pystyvät nostamaan itsensä ja perheensä köyhyydestä sekä raivaamaan tietä muille naisille.

Naisten Pankki tekee työtä naisten oikeuksien toteutumiseksi tukemalla naisten koulutusta ja toimeentuloa hauraissa maissa. Naisten toimeentuloa tukevissa hankkeissa tarjotaan ammatillista koulutusta sekä koulutusta yrityksen perustamiseen, markkinointiin ja taloudenpitoon. Keskeinen osa hankkeita on osuuskuntien ja säästöryhmien perustaminen. Osuuskunnat tukevat jäseniään yritystoiminnassa ja säästämisessä.

Toiminta tukee naisten oikeuksien toteutumista myös muilla tavoin. Osallistuminen osuuskuntatoimintaan ja sen päätöksentekoon vahvistaa naisten asemaa yhteisössä ja antaa varmuutta osallistua päätöksentekoon myös laajemmin. Osuuskuntatoiminta puolustaa naisten oikeuksia esimerkiksi tarjoamalla erilaisia ratkaisuja ja puuttumismalleja kotiväkivaltaan ja muuhun naisten kokemaan väkivaltaan.

Tyttöjen koulutus on yksi parhaista tavoista panostaa kestävään kehitykseen. Koulutetut naiset kouluttavat todennäköisemmin myös omat lapsensa. Koulunkäynti mahdollistaa itsensä elättämisen ja itsenäisen elämän.

Kirjoittaja on Kirkon Ulkomaanavun viestinnän asiantuntija.

Lähteet: Carolibe Criado Perez (2019): Näkymättömät naiset, WHO, Plan International

Tasa-arvo ihmisoikeudetgendersukupuolten tasa-arvo Naisten PankkiKirkon Ulkomaanapu

Lue myös

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen Maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.