Japani

Japanin valaanpyynnille eteläisellä jäämerellä loppu

Japanilaisten harjoittama valaiden metsästäminen ei ole tieteellistä toimintaa ja on lopetettava, kansainvälinen tuomioistuin päätti tällä viikolla.

Naiset elvyttävät maataloutta Japanissa

Hupeneva ruokaomavaraisuus on herättänyt huolen maanviljelyn tulevaisuudesta, kirjoittaa Suvendrini Kakuchi.

YK:n asiantuntijat: Fukushiman terveysriski alhainen

Fukushimalaisten saaman säteilyannoksen pienuus, evakuointi ja suojautuminen pienensivät onnettomuuden terveysriskejä.

Greenpeace: WHO vähättelee Fukushiman onnettomuuden terveysriskejä

Maailman terveysjärjestön raportti Japanin ydinvoimaonnettomuudesta on poliittinen kannanotto ydinvoimateollisuuden puolesta, sanoo ympäristöjärjestö.

Googlelle moitteita valas- ja norsunluutuotteiden mainoksista

Järjestöt vaativat hakukonejättiä poistamaan valas- ja norsunluutuotteita koskevat mainokset sen japanilaisilta ostossivuilta.

Selvitys: Japanin valaanpyynti täysin riippuvainen valtion tuesta

Valaanlihan suosio on laskenut tasaisesti vuoden 1960 jälkeen, ja vain pieni osa japanilaisista tukee valaanpyyntiä.

Ensimmäinen elohopean käyttöä rajoittava sopimus valmis

Kansainvälisellä sopimuksella yritetään torjua elohopean vaikutuksia maalla, merellä ja ilmassa. 

Yahoo sekaantunut laittomaan valaan- ja delfiininlihan kauppaan

Uhanalaisten lajien myyntikiellosta huolimatta hakukoneyhtiö jatkaa lihalla nettoamista, järjestöt kertovat.

Japanin Amazon.com veti valaanlihan pois valikoimista

Ympäristöjärjestön ja nettiyhteisön painostus sai verkkokaupan vetämään kiistanalaisen valaanlihan valikoimistaan kaikessa hiljaisuudessa.

Japani jatkaa ydinteknologian vientiä

Japani jatkaa ydinvoimateknologian vientiä ulkomaille huolimatta onnettomuudesta Fukushiman ydinvoimalassa.

Japanin äidit ydinvoimaa vastaan

"Äidit johtavat useita ruohonjuuritason liikkeitä, jotka toimivat ydinvoimaloiden sulkemisen puolesta", sanoo Aileen Miyoko Smith.

Lasten saama säteily huolettaa Japanissa

Fukushiman ydinturman myötä syntynyt kansanliike vaatii Japanissa erityistoimia lasten suojaamiseksi radioaktiiviselta säteilyltä.

Väliaikaistaloja kotinsa menettäneille Japaniin

Japanin Punainen Risti on siirtymässä pikkuhiljaa kohti jälleenrakennusvaihetta.

Japanin lasten tilanne huonontunut

Pelastakaa Lapset on laajentanut toimintaansa Japanissa maanjäristyksestä ja tsunamista kärsivien auttamiseksi.

Lopettaako Japani kehitysavun antamisen?

Aasiassa pelätään, että Japania koetellut luonnonkatastrofi heijastuu Japanin ulkomaankauppaan ja kehitysapuun.

Pelastakaa lapset auttaa Japanin lapsia

Pelastakaa Lapset on avannut lapsille turvallisen tilan Sendain kaupungissa.

Japani ja Libya muistuttavat ydinvoiman vaaroista

Parhaistakaan turvallisuuskeinoista huolimatta ydinvoimaloiden turvallisuudesta ei ole taetta.

Japanin kriisi muistuttaa katastrofivalmiuden tärkeydestä

Etenkin haavoittuvaisissa maissa katastrofeihin pitäisi valmistautua paremmin, muistuttaa kehitysyhteistyöjärjestö Plan.

Japanissa 100 000 lasta on joutunut jättämään kotinsa

Pelastakaa Lasten hätäavun ryhmä on perustamassa tukikohtaa auttaakseen kaikkein haavoittuvaisimpia lapsia ja perheitä.
Tilaa aihepiirin Japani RSS-syöte