Turvapaikanhakua koskeva poikkeuslaki on ”vihreä valo väkivallalle ja pushbackeille rajalla” | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Turvapaikanhakua koskeva poikkeuslaki on ”vihreä valo väkivallalle ja pushbackeille rajalla”

Amnesty Internationalin EU-toimiston johtaja Eve Geddie sanoo, että hallituksen esittämä poikkeuslaki heikentäisi vakavasti palautuskiellon suojaa.

Suomen hallitus vie eteenpäin esitystä poikkeuslaista, joka koskee niin sanottua turvapaikanhakijoiden “välineellistämistä”. Amnesty Internationalin EU-toimiston johtaja Eve Geddie kommentoi hallituksen esitystä:

“Tämä laki heikentää vakavasti palautuskiellon suojaa ja oikeutta hakea turvapaikkaa Suomessa. Se uhkaa toimia vihreänä valona väkivallalle ja pushbackeille rajalla.”  

“Laki vaarantaisi turvaa hakevien ihmisten oikeudet ja voisi johtaa mielivaltaan ja väkivaltaan rajalla. Suomen tulisi torjua tämä hyökkäys perustuslakinsa ydinarvoja ja oikeusvaltioperiaatettaan vastaan ja kiireellisesti palauttaa rajojensa hallinta inhimilliseksi ja kansainvälisiä velvoitteita kunnioittavaksi.”

Hallituksen esittämä poikkeuslaki antaa niin sanotuissa ”välineellistämistilanteissa” viranomaisille valtuudet rajoittaa turvapaikkahakemusten vastaanottoa tietyllä osalla Suomen rajaa. Lisäksi laki antaa heille valtuudet estää ihmisten maahantulo, jopa voimakeinoin. Tietyissä tilanteissa viranomaisten ei tarvitsisi arvioida ihmisten yksilöllisiä olosuhteita laisinkaan. Tämä on vastoin ehdottoman palautuskiellon periaatetta, josta ei voi poiketa.  

Lakiesityksen mukaan rajavartijat voisivat ottaa turvapaikkahakemuksia vastaan tietyissä poikkeustilanteissa. Poikkeustapauksissa on kyse henkilöistä, joiden rajavartijat katsovat olevan haavoittuvassa asemassa tai jotka ovat vaarassa joutua vakavien ihmisoikeusloukkausten kohteeksi palatessaan maahan, josta he saapuivat rajalle. Ihmisten tilanteiden ja haavoittuvuuksien arviointi kuitenkin edellyttää siihen erityisesti koulutettua henkilökuntaa sekä riittävästi aikaa ja sopivia tiloja. On hyvin kyseenalaista, että tällainen arviointi olisi mahdollista tehdä lyhyessä vuorovaikutustilanteessa rajaviranomaisten kanssa.

Esitetty poikkeuslaki ei myöskään tarjoa todellista mahdollisuutta muutoksenhakuun. Se antaa asianosaisille ainoastaan mahdollisuuden hallinnollisen kantelun tekemiseen, mikä ei keskeyttäisi palautuksen täytäntöönpanoa.  

Lain rajavartijoille antamat valtuudet ovat ristiriidassa Suomen perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeusnormien sekä EU:n lainsäädännön ja äskettäin hyväksytyn EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttouudistuksen kriisiasetuksen kanssa.  

”Meillä on eurooppalaiset ja kansainväliset oikeusnormit syystä: palautuskieltoa on aina noudatettava ja väitteet vakavista ihmisoikeusloukkauksista on tutkittava tarkasti ennen kuin ketään voidaan palauttaa riippumatta siitä, miten ihmiset ovat päässeet alueelle”, Geddie toteaa.

Niin sanotuiksi “pushbackeiksi” kutsutut toimet ovat laittomia takaisintyöntöjä, joissa ihmisiä palautetaan rajalta ilman heidän yksilöllisen tilanteensa arviointia ja jopa väkivaltaa käyttäen. Suomen hallituksen poikkeuslakiesitys seuraa Latvian, Liettuan ja Puolan vaarallisia jalanjälkiä. Näissä maissa on vuodesta 2021 lähtien otettu käyttöön lukuisia kansainvälisten ihmisoikeussopimusten vastaisia toimintatapoja niin sanotun ”välineellistämisen” torjunnan nimissä.

Poikkeuslakiesitys on osa Suomen hallituksen hiljattain ehdottamia toimenpiteitä, joilla rajoitetaan turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttaneiden oikeuksia. Toimenpiteiden on esitetty olevan vastaus siihen, että Venäjältä Suomeen tulleiden turvapaikanhakijoiden määrä kasvoi viime syksynä. Suomi on marraskuusta lähtien asteittain sulkenut kaikki itärajan rajanylityspaikat. Virallisten tietojen mukaan kuitenkin vain kaksi ihmistä on ylittänyt rajan hakeakseen turvapaikkaa helmikuun ja toukokuun puolivälin välisenä aikana.

UNHCR ja muut tahot ovat ilmaisseet huolensa siitä, että Suomen toimenpiteet eivät ole EU-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden mukainen. YK:n ihmisoikeuskomitea on korostanut, että turvapaikanhakijoita uhkaavat Venäjällä rankaisevat toimenpiteet, säilöönotto ja palauttaminen palautuskiellon vastaisesti. 

Lisää uusi kommentti

Lue ohjeet ennen kommentointia