Lapsiin kohdistuvat hyökkäykset on lopetettava, kaikille taattava esteetön pääsy turvaan | Maailma.net Hyppää pääsisältöön

Hae

Hae sivuilta

Lapsiin kohdistuvat hyökkäykset on lopetettava, kaikille taattava esteetön pääsy turvaan

Lapset eivät saa olla sodankäynnin kohteina, vaan heidän oikeutensa on turvattava myös konfliktin keskellä, kirjoittaa Plan Internationalin pääjohtaja Stephen Omollo.

Lapsia koetteleva humanitaarinen kriisi Ukrainassa laajenee tunti tunnilta. Jokainen päivä sotaa tarkoittaa lisää menetettyjä henkiä ja koteja sekä lisää lapsuuden loppuja. Lapset kantavat haavojaan – näkyviä ja näkymättömiä – kauan sen jälkeen, kun sota loppuu. Heidän vuokseen on välttämätöntä solmia välitön tulitauko, ennen kuin lisää ihmishenkiä menetetään.

Olemme erittäin huolissamme raporteista, joiden mukaan Ukraina sodassa on loukattu YK:n lapsen oikeuksien sopimusta ja sodankäynnin sääntöjä. Lapsilla on oikeus elää ilman pelkoa siitä, että pommi iskeytyy heidän huoneeseensa. Jokaisen konfliktin kaikkien osapuolten täytyy kunnioittaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuksien sopimusta. Tuemme kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkimusta Ukrainan tilanteesta. Iskut siviilikohteisiin, kuten asuntoihin, sairaaloihin ja kouluihin, on lopetettava. Lasten kodit ja yhteisöt eivät saa koskaan olla sodankäynnin kohteina.

Koska tilanne jatkaa heikentymistään, lasten ja heidän perheidensä täytyy päästä etsimään turvaa. Olemme syvästi huolissamme raporteista, joiden mukaan etnisiin vähemmistöihin kuuluvat nuoret ihmiset ovat kohdanneet syrjintää, rasismia ja väkivaltaa pakomatkallaan ja raja-asemilla.

Syrjinnälle ei ole sijaa missään humanitaarisessa työssä. Seisomme kaikkien niiden rinnalla, joiden elämän Ukrainan sota repii hajalle. Kansainvälisten lakien ja sopimusten mukaan kaikilla konfliktin koettelemilla ihmisillä on oikeus suojeluun, eikä ketään saa syrjiä etnisyyden, uskonnon, synnyinmaan, sukupuolen, iän, vammaisuuden, seksuaalisuuden tai muiden syiden takia. Kaikkia tulee kohdella rajoilla yhdenvertaisesti.

Plan International on aloittanut humanitaarisen työn Moldovassa, Puolassa ja Romaniassa. Tavoitteemme on auttaa parhaalla mahdollisella tavalla lapsia ja heidän perheitään. Työskentelemme yhdessä paikallisten järjestöjen kanssa ympäri vuorokauden, jotta voimme tarjota välitöntä apua lapsille ja perheille, jotka ovat ylittäneet Ukrainan rajan.

Vetoamme Ukrainan viranomaisiin, pakolaisten läpikulkumaihin ja vastaanottajamaihin, kipeästi tarvittua apua tarjoaviin järjestöihin ja kansalaisiin, jotta kaikki sitoutuisivat humanitaarisiin periaatteisiin ja torjuisivat kaikenlaisen apua tarvitsevien syrjinnän.

Lisää uusi kommentti