Ihmisoikeusliitto

Ihmisoikeusliitto huolissaan perustuslain merkityksen rapautumisesta

Perustuslaki on suomalaisen oikeusvaltion kivijalka. Vahvaa ja ihmisoikeussopimuksiin pohjautuvaa Suomen perustuslakia tulisi nyt vaalia, painottaa Ihmisoikeusliitto.

HSL, HKL ja Ihmisoikeusliitto kampanjoivat näkyvästi syrjintää vastaan

Kahden viikon ajan pääkaupunkiseudun katukuvassa ja liikennevälineissä näkyvä Stop! Päätepysäkki syrjinnälle -kampanja rohkaisee joukkoliikenteen käyttäjiä puuttumaan häirintään ja antamaan tukensa häirinnän ja syrjinnän kohteeksi joutuneille kanssamatkustajille.

Ihmisoikeusliitto käynnistää uuden kampanjan: Ihmisoikeudet ovat Suomessa käännekohdassa

Suomen ihmisoikeustilanteessa on tapahtunut huolestuttava käänne. Ihmisoikeusliiton Käännekohta-kampanja kertoo, miten ihmisoikeudet eivät kaikkien kohdalla toteudu.

Ihmisoikeusliitto aloittaa valtakunnallisen nuorisotyöntekijöiden ihmisoikeuskoulutuksen

Ihmisoikeusliitto aloittaa nuorisotyöntekijöiden ihmisoikeuskoulutuksen 27 Suomen suurimmassa kaupungissa. Tarve ihmisoikeusosaamiselle heräsi lisääntyneen pakolaiskeskustelun myötä.

Kannanotto: Oikeus hätämajoitukseen kuuluu jokaiselle

Vuoden alun pakkasissa ainakin neljätoista ihmistä jäi ilman lämmintä yösijaa Helsingissä.

Uudistunut ihmisoikeudet.net-sivusto on julkaistu

Uudistunut ihmisoikeudet.net-sivusto tarjoaa tietoa ihmisoikeuksista ja opettajille käytännön työkaluja ihmisoikeuskasvatuksen tueksi.

Eduskuntapuolueet sitoutuivat toimimaan rasismia vastaan

Kaikki eduskuntapuolueet ovat uusineet allekirjoituksensa Euroopan poliittisten puolueiden rasismin vastaiseen peruskirjaan ja näin irtisanoutuneet rasismista.

Leikkausten ihmisoikeusvaikutukset mietittävä ennen päätöksiä

Suomen ratifioimat ihmisoikeussopimukset velvoittavat valtiota turvaamaan taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet. Näistä sopimuksista on pidettävä kiinni leikkauksista huolimatta, sanoo Ihmisoikeusliitto.

Järjestöt vaativat hallitukselta uutta ihmisoikeusohjelmaa

Edellinen hallitus jätti monta ihmisoikeuksien kannalta keskeistä lainsäädäntöprosessia kesken, ja varasi huolestuttavan vähän resursseja perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseen.

Järjestöt vaativat toista kansallista ihmisoikeusohjelmaa

Toisen ohjelman on syytä perustua kansainvälisten ihmisoikeussopimusten ja sopimusvalvontaelinten Suomelle antamien suositusten nopeaan täytäntöönpanoon.

Ihmisoikeusliitto kanteli seurakuntien työpaikkailmoituksista

Ihmisoikeusliitto löysi tällä viikolla kuusi työpaikkailmoitusta, jossa kirkon jäsenyyttä edellytettiin myös tehtävissä, jotka eivät suoraan liity kirkon hengelliseen toimintaan.
Tilaa aihepiirin Ihmisoikeusliitto RSS-syöte