Uutiset

UNCTAD: Talouden nykysuunta kestämätön

Globaalin kriisin keskellä UNCTADin raportti esittää talousjärjestelmän perinpohjaista uudistamista.
(Kuva: Images_of_Money / Flickr.com / cc 2.0)

YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTADin analyysi maailmantalouden kehityksestä on synkkä. Helmikuun alussa julkaistun raportin mukaan kansainvälinen taloudellinen elpyminen ei ole mahdollista, mikäli nykyistä suuntausta ei käännetä.

Järjestön mielestä viime vuosina maailmaa heitellyt talouskriisi on talousjohtoisen globalisaation kiteytymä ja vaatii uuden toimintamallin kehittämistä. Keskeinen ajatus on kehitysmaiden integrointi tehokkaammin osaksi maailmantaloutta.

Nykyinen kauppajärjestelmä haavoittaa erityisesti kehitysmaita, sanoo UNCTADin pääsihteeri Supachai Panitchpakdi.

Keskustelun keskittyminen kaupan vapauttamiseen ja markkinoiden sääntelyyn on jättänyt varjoonsa kysymyksiä, jotka vaikuttavat vahvasti erityisesti kehitysmaiden suorituskykyyn. Ongelmallisia ovat muun muassa kauppaehtojen säätely, teknologian siirto, tullilainsäädäntö ja rajoittavat kauppakäytännöt.

Tulonjako maailmassa on epätasaista. Raportin mukaan kauppajärjestelmän epätasapainon korjaaminen edellyttää uutta, kehitysjohtoista toimintamallia, joka suosisi tuottoisia sijoituksia ja turvaisi ihmisten säästöjä. Mallia pitäisi ottaa maailmantalouden jälleenrakentamisesta 1930-luvun suuren taantuman jälkeen. Silloin julkiset investoinnit energiaturvallisuuteen, maatalouteen ja sosiaaliseen infrastruktuuriin vahvan rahoitus- ja työmarkkinoiden sääntelyn kera elvyttivät kansainvälisen rahapoliitikan.

UNCTADin suositukset painottavat työpaikkojen luomisen, elintarvike- ja energiaturvallisuuden, kehitysrahoituksen, sekä ilmastonmuutoksen vastatoimien merkitystä. Viime raporteissaan UNCTAD on myös korostanut valuuttakurssijärjestelmän uudistamisen tärkeyttä.

Ehdotuksista keskustellaan YK:n ministeritason UNCTAD XIII -konferenssissa Qatarin Dohassa ensi huhtikuussa.

kehitysglobalisaatiotalous

Pääuutiset

Nainen kantaa koria pään ja selän varassa Nepalin maaseudulla.
Kehitysyhteistyö, jolla pyritään korjaamaan sosiaalisia epäkohtia kuten sukupuolten välistä tasa-arvoa saattaa kestää vuosikymmeniä. Lahjoitusperustainen kehitysyhteistyö suosii puolestaan lyhytjänteisiä hankkeita, jotka on helpompi paketoida.(Kuva: Narendra Shrestha / UN Women / CC BY-NC-ND 2.0)

Yksityinen raha ja vapaaehtoistyö yhä useammin kehitysyhteistyön taustalla

Kansalaisjärjestöt ovat keränneet enemmän yksityistä rahaa ja vapaaehtoistyötä on tehty merkittävästi enemmän vuoden 2015 kehitysyhteistyöleikkauksien jälkeen. Yksityinen raha suosii kuitenkin nopeasti tuloksia aikaansaavia hankkeita, jolloin pitkäjänteinen työ kärsii.
Tunisialainen nainen pitää Tunisian lippua kädessä.
Monet naisaktivistit ovat kampanjoineet jo pitkään lain puolesta.(Kuva: Artem Nezvigin / CC BY-NC-ND 2.0)

Tunisia kielsi naisiin kohdistuvan väkivallan

Tunisia hyväksyi lain, joka kieltää kaiken naisiin kohdistuvan väkivallan. Laki on merkittävä virstanpylväs, sillä lähes 50 prosenttia naisista on kokenut kotona väkivaltaa.
Armeijamato maanviljelijän kädessä Zimbabwessa Gwandan alueella.
Armeijamato maanviljelijän kädessä Zimbabwessa Gwandan alueella.(Kuva: Busani Bafana / IPS)

Yöperhosen toukka uhkaa satoja eteläisessä Afrikassa

Saharan etelänpuoleisen Afrikan maat ovat sopineet yhteistyöstä taistelussa armeijamadoksi kutsuttua yöperhosen toukkaa vastaan. Pyrkimys on ehkäistä ennalta toukkien tuhot.
Etelä-sudanilaiset pakolaiset istuvat luokkahuoneessa.
James Ingala (vas.), Kasimiro Omyorok ja Paska Torit.(Kuva: Kristiina Markkanen)

Pohjois-Ugandan miljoona pakolaista tuo hyvinvointia myös paikallisyhteisöille

Tiet ja palvelut tulivat Adjumanin syrjäkyliin vasta pakolaisten myötä vuonna 2014. Kansainvälinen yhteisö kanavoi rahaa kouluihin, sairaaloihin ja terveyskeskuksiin, mutta lisäapua kaivataan kipeästi.