Työpaikat

Ulkomaantyön johtaja / Direktör för utrikesarbetet

Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Suomen Lähetysseura tekee pitkäjänteistä työtä oikeudenmukaisen ja inhimillisen maailman puolesta. Kirkon sanoma toivosta, uskosta ja lähimmäisenrakkaudesta on ollut työmme lähtökohta ja sisältö jo lähes 160 vuotta. Toimimme 30 maassa yli sadan kumppanikirkon ja -järjestön kanssa. Työmme tavoittaa noin miljoona ihmistä. Suomen Lähetysseura kuuluu maailman suurimpiin lähetysjärjestöihin ja on merkittävä ulkoministeriön kehitysyhteistyön ohjelmatukea saava järjestö. suomenlahetysseura.fi    

Nykyisen ulkomaantyön johtajan siirtyessä toiminnanjohtajaksi Suomen Lähetysseura hakee uutta ulkomaantyön johtajaa.  

Vastaat Suomen Lähetysseuran ulkomaantyön kokonaisjohtamisesta ja kehittämisestä strategiatyön ja operatiivisten toimintojen osalta. Kykenet johtamaan ja organisoimaan ulkomaantyön ohjelmien toteuttamista Lähetysseuran kumppanuusverkostojen kanssa ja kautta. Toimit ulkomaanosaston yksiköiden päälliköiden esimiehenä ja noin 140 asiantuntijan johtajana. Kuulut Lähetysseuran johtoryhmään.    

Sinulla on kansainvälistä työkokemusta sekä kykyä johtaa Lähetysseuran kirkollisen työn, kehitysyhteistyön, vaikuttamistyön sekä rauhan ja sovinnon työn kokonaisuutta. Sinun tulee olla organisointikykyinen, tulevaisuuteen, kehittämiseen ja vaikuttavuuden arviointiin suuntautunut henkilö. Tunnet kansainväliset ekumeeniset ja kehitysyhteistyön verkostot, kotimaiset kirkolliset toimijat ja Suomen kirkon lähetysajattelua. Kansalaisjärjestökenttä on sinulle tuttu. Sinulla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Vuorovaikutus- ja viestintätaitosi ovat hyvät ja toimit luontevasti suomen, englannin ja ruotsin kielellä. Muu kielitaito luetaan eduksi.    

Tarjoamme sinulle tilaisuuden johtaa ja kehittää perinteikästä, mutta vahvasti ajassa elävää ja rohkeasti kehittyvää toimijaa. Tukenasi sinulla ovat kokeneet ja sitoutuneet kollegat ulkomaantyön johtotiimissä sekä johtoryhmä. Hakijoiden nimiä ei julkaista.    

Tiedusteluihisi vastaa Arespartnersin konsultti Jarmo Virtanen, varmimmin 19.12. ja 2.1. klo 14–16, puh. 040 560 9585. Luottamukselliset soittopyynnöt välittää Arespartnersin Nina Kuusinen puh. 044275 4654. Jätä hakemuksesi palkkatoivomuksineen osoitteessa www.arespartners.fi linkin ”Aresnets” kautta 6.1.2018 mennessä. 

Mikäli hakemuksen lähettämisessä on ongelmia, ole ystävällinen ja lähetä hakemusdokumenttisi osoitteeseen peppina.auvola(at)arespartners.fi.  

***

Finska Missionssällskapet arbetar långsiktigt för en rättvis och medmänsklig värld. Kyrkans budskap om hopp, tro och kärlek till nästan har varit utgångspunkten för vårt arbete i nästan 160 år. Vi verkar i 30 länder tillsammans med mer än etthundra samarbetskyrkor och -organisationer. Vårt arbete når omkring en miljon människor. Finska Missionssällskapet hör till de största missionsorganisationerna i världen och är en viktig mottagare av utrikesministeriets programstöd för utvecklingssamarbete. suomenlahetysseura.fi    

Då vår nuvarande direktör för utrikesarbetet övergår till arbetet som verksamhetsledare, söker Finska Missionssällskapet en ny direktör för utrikesarbetet.  

Du ansvarar för den övergripande ledningen och utvecklingen av Finska Missionssällskapets utrikesarbete vad gäller strategiarbetet och de operativa funktionerna. Du har förmåga att leda och organisera implementeringen av programmen i utrikesarbetet tillsammans med och via Missionssällskapets samarbetsnätverk. Du är förman för utrikesavdelningens ledare och chef för ca 140 experter. Du hör till Missionssällskapets ledningsgrupp.    

Du har internationell arbetserfarenhet samt förmåga att leda den helhet som Missionssällskapets kyrkliga arbete, utvecklingssamarbete, påverkansarbete samt freds- och försoningsarbete utgör. Du ska vara en person med god organisationsförmåga, som är inriktad på framtiden, på utveckling och på utvärdering av ändamålsenligheten. Du känner de internationella ekumeniska och utvecklingssamarbetsnätverken, de inhemska kyrkliga aktörerna och missionstänkandet i kyrkan i Finland. Medborgarorganisationsfältet är välbekant för dig. Du har en högre högskoleexamen som lämpar sig för uppdraget. Du har god interaktions- och kommunikationsförmåga och du agerar naturligt på finska, engelska och svenska. Övriga språkkunskaper räknas som merit.    

Vi erbjuder dig en möjlighet att leda och utveckla en traditionell aktör, som ändå lever starkt i tiden och utvecklas modigt. Som stöd har du erfarna och engagerade kolleger i ledningsteamet för utrikesarbetet samt ledningsgruppen. Sökandenas namn offentliggörs inte.    

Dina förfrågningar besvarar av Arespartners konsult Jarmo Virtanen, säkrast 19.12 och 2.1 kl. 14–16, tfn 040 560 9585. Konfidentiella telefonmeddelanden förmedlas av Nina Kuusinen på Arespartners, tfn 044275 4654. Lämna din ansökan jämte löneönskemål via länken "Aresnets" på adressen www.arespartners.fi före 6.1.2018. 

Om du har problem at registrera din ansökan, vänligen skicka den via adressen peppina.auvola(at)arespartners.fi.  

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.