Työpaikat

Kehityspolitiikan neuvonantaja, ympäristö- ja ilmastokysymykset

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Ulkoasiainministeriö hakee kehityspolitiikan neuvonantajaa (ympäristö- ja ilmastokysymykset) kehityspoliittisen osaston toimialapolitiikan yksikköön (KEO-20) vakituiseen virkaan 1.3.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävät

Työn päätarkoituksena on tukea kehitysyhteistyön ja -politiikan virkamiehiä ja ministeriön johtoa antamalle heille neuvontaa ympäristöalalta ja ilmastokysymyksissä, jotta ilmastokestävyys kehitysyhteistyön läpileikkaavana tavoitteena toteutuisi. Lisäksi neuvonantaja vaikuttaa siihen, että Suomen ja EU:n kehitysyhteistyöhankkeissa ja suunnitelmissa ympäristönäkökohdat on otettu asianmukaisesti huomioon.

Ympäristö- ja ilmastoalan neuvonantajan tehtävänä on kahdenvälisen, alueellisen ja monenkeskisen ympäristöyhteistyön kehittäminen, laadunseuranta ja toimeenpanon tukeminen. Neuvonantaja osallistuu keskeisenä asiantuntijana ja vaikuttajana kehityspolitiikan toimeenpanoon liittyvään kansainväliseen keskusteluun (ml. ilmastoneuvottelut, EU, YK, OECD/DAC) ja toimii tiiviissä yhteistyössä sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Neuvonantajan tehtävänä on lisäksi vaikuttaa oman toimialan puitteissa kansallisessa ja kansainvälisessä neuvotteluissa ja keskustelussa Suomen edustajana. Hän on vastuussa oman alansa koulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Neuvonantaja osallistuu myös kehityspoliittiseen kehittämistyöhön (ml. tulosraportoinnin kehittäminen) ja tiedottamiseen omalta toimialaltaan.

Kelpoisuusvaatimukset ja muut odotukset

Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Muu relevantti kielitaito lasketaan eduksi. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään seitsemän vuoden relevanttia työkokemusta, josta osa kehitysmaissa hankittua. Tehtävässä tarvitaan laaja-alaisten ympäristöön ja ilmastoon liittyvien asiakokonaisuuksien hallintaa kehitysmaihin liittyen. Ministeriön käytäntöjen ja tietojärjestelmien tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu- ja esiintymistaitoja, hyviä verkostoja ja kykyä toimia yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa sekä valmiutta erilaisten työryhmien tai tilaisuuksien vetämiseen.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 11A (3 749,83 euroa/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa toimialapolitiikan yksikön (KEO-20) yksikönpäällikkö Saana Halinen, saana.halinen(at)formin.fi, puh. 0295 351 782.

Ennen virkaan nimittämistä hakijasta tehdään hänen suostumuksellaan turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Hae sähköisesti

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella valtiolle.fi -sivuilla. Tämän tehtävän työavain on 24-458- 2017. Kirjaudu sisään työnhakijana ja luo työnhakijan tili.

Viimeinen hakupäivä on 8.1.2018, klo 16:15.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.