Työpaikat

Kehityspolitiikan neuvonantaja (syrjimättömyys)

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

UIkoministeriö hakee kehityspolitiikan neuvonantajaa (syrjimättömyyden ala) kehityspoliittisen osaston toimialapolitiikan yksikköön (KEO-20) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.7.2021 saakka.
Tehtävät

Työtehtävässä painottuu syrjimättömyysperiaatteen, erityisesti vammaisten henkilöiden oikeuksien edistäminen kaikessa kehitysyhteistyössä.

Tällä hetkellä korostuvat seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

  • Kehitysyhteistyön laadun tuki ja sitä koskeva neuvonta, lausuntojen kirjoittaminen, suositusten antaminen ja muut asiantuntijapalvelut sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Tehtävissä tällä hetkellä korostuu erityisesti kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyö sekä monenvälinen kehitysyhteistyö.
  • Lausuntojen, puhe-elementtien, taustojen, kannanottojen, ym. laadinta.
  • Kehityspolitiikan tulosraportoinnin kehittäminen erityisesti syrjimättömyyskysymysten osalta.
  • Osallistuminen toimialapolitiikkaa koskevien kehitysyhteistyön määräysten, ohjeiden, menetelmien ja hallinnon kehittämiseen sekä osallistuminen kehitysyhteistyön instrumenttien kehittämiseen.
  • Aihepiiriin liittyvä kehityspoliittinen vaikuttaminen Suomessa ja kansainvälisesti, Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden ja arvojen edistäminen sekä informaation välittäminen ml. viestintä kyseisistä teemoista.
  • Aihepiiriin liittyvän koulutussisällön suunnittelu ja toteutus.
  • Muut yksikön päällikön määräämät tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Tehtävään valittavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä virkaan kuuluviin tehtäviin. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.
Hakijalta odotamme

Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään seitsemän vuoden relevanttia työkokemusta, josta osa kehitysmaissa hankittua.  Tehtävässä tarvitaan monipuolista ihmisoikeuksiin, syrjimättömyyteen ja eriarvoisuuden vähentämiseen liittyvien kysymysten tuntemusta ja kykyä tarkastella niitä laaja-alaisina eri sektoreihin liittyvinä kehityskysymyksinä. Ministeriön käytäntöjen tuntemus katsotaan eduksi.

Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu ja esiintymistaitoja, hyviä verkostoja ja kykyä toimia yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa sekä valmiutta erilaisten työryhmien tai tilaisuuksien vetämiseen.

Tehtävässä tarvittava kielitaito

Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Muu relevantti kielitaito lasketaan eduksi.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10B (3 495,42 euroa/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa toimialapolitiikan yksikön (KEO-20) yksikönpäällikkö Saana Halinen, saana.halinen(at)formin.fi, puh. 0295 351 782.

Ennen virkaan nimittämistä hakijasta tehdään hänen suostumuksellaan turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Hae sähköisesti

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella valtiolle.fi -sivuilla. Tämän tehtävän työavain on 24-41- 2018. Kirjaudu sisään työnhakijana ja luo työnhakijan tili.

Viimeinen hakupäivä on 28.3.2018, klo 16:15

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.