Työpaikat

Kehityspolitiikan neuvonantaja

Ilmoittaja
Paikkakunta
Helsinki
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Ulkoasiainministeriö hakee kehityspolitiikan neuvonantajaa (tietoyhteiskunta ja innovaatiopolitiikka) kehityspoliittisen osaston toimialapolitiikan yksikköön (KEO-20) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.8.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan 31.7.2019 saakka.

Tehtävät

Tehtävässä toimitaan tukena Suomen kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön toimeenpanossa tieto- ja osaamisyhteiskuntakehitykseen sekä tieteeseen, teknologiaan ja innovaatioihin liittyvissä kehityskysymyksissä. Tehtäväalueeseen kuuluu edistää uuden tiedon, osaamisen, innovaatioiden sekä erityisesti tieto- ja viestintäteknologian merkitystä.

Tällä hetkellä korostuvat seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

  • Kahdenvälisen ja alueellisen kehitysyhteistyön tuki ja neuvonta osaamisyhteiskunta, tiede, teknologia ja innovaatio-sektoreilla.
  • Monenvälisen kehitysyhteistyön tukeminen.
  • Muiden kehitysyhteistyöinstrumenttien kautta tapahtuvan työn tukeminen (erityisesti innovaatiojärjestelmän kannalta olennaiset instrumentit).
  • Kehitysyhteistyön menetelmien, instrumenttien ja tulosraportoinnin kehittäminen erityisesti uuden tiedon, osaamisen ja innovaatioiden tukemisen osalta.
  • Vaikuttaminen oman alan keskusteluun, verkostoihin ja prosesseihin Suomessa ja kansainvälisillä foorumeilla (mm. EU, OECD).
  • Osallistuminen kehityspoliittisen koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Kelpoisuusvaatimukset ja muut odotukset

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kielitaidon osalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi hyvää englannin kielen taitoa. Muu relevantti kielitaito lasketaan eduksi. Tehtävään valitun tulee olla Suomen kansalainen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään seitsemän vuoden relevanttia työkokemusta, josta osa kehitysmaissa hankittua. Tehtävässä tarvitaan laaja-alaisten asiakokonaisuuksien hallintaa tieteen, teknologian ja innovaatioiden merkityksestä yhteiskuntien ja talouden kehityksessä ja kehitysmaiden tiede-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan tuntemusta.

Lisäksi tarvitaan perehtyneisyyttä näiden alojen kehitysyhteistyön ohjaaviin periaatteisiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja parhaisiin käytäntöihin.

Tehtävässä tarvitaan hyviä vuorovaikutus-, neuvottelu ja esiintymistaitoja, hyviä verkostoja ja kykyä toimia yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa sekä valmiutta erilaisten työryhmien tai tilaisuuksien vetämiseen.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10B (3 495,42 euroa/kk) mukaisesti. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa lisää.

Lisätietoja

Lisätietoja tehtävästä antaa toimialapolitiikan yksikön (KEO-20) yksikönpäällikkö Saana Halinen, saana.halinen(at)formin.fi, puh. 0295 351 782.

Ennen virkaan nimittämistä hakijasta tehdään hänen suostumuksellaan turvallisuusselvitys (laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävässä voidaan noudattaa koeaikaa.

Hae sähköisesti

Tehtävää haetaan sähköisellä hakulomakkeella valtiolle.fi -sivuilla. Tämän tehtävän työavain on 24-232- 2017. Kirjaudu sisään työnhakijana ja luo Aditro Recruit -tili.

Viimeinen hakupäivä on 21.6.2017.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.