Työpaikat

ERU-suunnittelija

Ilmoittaja
Paikkakunta
Tampere
Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Haemme Suomen Punaisen Ristin logistiikkakeskukseen Tampereelle vähintään vuoden määräajaksi ERU-suunnittelijaa opintovapaan sijaiseksi.

Suunnittelijan tehtävänä on suunnitella ja kehittää yhdessä muun henkilöstön kanssa lääkin­nällisten yksiköiden (Emergency Response Unit, ERU) materiaalista valmiutta sekä osallistua koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. ERU-suunnittelija vastaa lääkinnällisten materiaalien osalta tarvekartoituksesta, hankintapyyntöjen valmistelusta, materiaa­lin vastaanottotarkistuksista ja pakkaus­suunnittelusta.

Arvostamme kokemusta ERU-yksiköiden kanssa työskentelystä ja muusta huma­nitaarisesta, kansain­välisestä järjestötoi­minnasta. Odotamme sinulta monipuolista kielitai­toa, hyviä yhteistyötaitoja, osallistavaa työotetta, kykyä vetää yhteisiä työpro­sesseja ja toimia joustavasti kansain­välisessä toimintaympäristössä. Tässä tehtävässä ERU-suunnittelijan on mahdollisuus kehittyä lääketukkukaupan osaajaksi. Tarvittaessa tehtävää voi joiltain osin hoitaa myös Helsingin toimistosta.

Työn menestyksekäs hoitaminen edellyttää vahvaa sitoutumista Punaisen Ristin arvoihin.

Työsuhteen ehdot määräytyvät sosiaali­alan jär­jestöjä koskevan työehtosopimuk­sen mukaan ja palkkaus on TES:n vaatimus­ryhmä 5:n mukainen. Työ alkaa 1.10. tai sopimuksen mukaan.

Tarjoamme mielenkiintoisen näköalapaikan Suomen Punaisen Ristin monimuotoiseen toimintaan, mukavat kollegat ja mahdollisuuden oppia uutta sekä kehittää vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä.Henkilöstötutkimuksen mukaan henkilöstömme arvostaa erityisesti merkityksellistä, innostavaa työtä sekä kokemusta yhdenvertaisuudesta sekä keskinäisestä työyhteisön tuesta.

Universumin tutkimuksessa Suomen Punainen Risti on 5. sijalla sekä humanistisen-, kulttuuri- ja kasvatusalan että lääketieteen ja terveydenhuollonalan opiskelijoiden keskuudessa.

Lähetä sähköinen hakemuslomake viimeistään 18.9.2017 Punaisen Ristin sivujen kautta.

Lisätietoja tehtävästä antaa logistiikkapäällikkö Pertti Rantanen puh. 0400 644 533.

Suomen Punainen Risti on humanitaarista työtä tekevä julkisoikeudellinen kansalaisjärjestö, yksi Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun 190 kansallisesta yhdistyksestä. Tuemme apua tarvitsevia niin kotimaassa kuin maailmalla. Vapaaehtoisten tukena työskentelee palkattua henkilökuntaa ympäri Suomea.

Työpaikat

Controller
Finance and Administration Manager
Sairaanhoitaja
Hankesuunnittelija
Etsivän työn tekijä
Projektikoordinaattori
Ehkäisevän työn koordinaattori
ECHO Project Manager
Markkinointiviestinnän osaaja
Kehityspolitiikan erityisasiantuntija
Tiedottaja itäiseen Afrikkaan
Alueellinen kirkollisen työn koordinaattori Lähi-itään
Alueellinen kirkollisen työn koordinaattori Latinalaiseen Amerikkaan
Education Programme manager / Education Specialist
Ulkomaanosaston apulaisjohtaja
Varainhankinnan asiantuntija
Education Cluster Coordinator
F2F-koordinaattori
Viestinnän asiantuntija
Organisaation kehittämisen asiantuntija
Kolme ohjaajaa, Tirlittanin erityislastenkoti
Tuotantopäällikkö Maailma kylässä -festivaalille
Juristi
Markkinointisuunnittelija
Controller