Työpaikat

Alueellinen kirkollisen työn koordinaattori, Etiopia

Työsuhdetyyppi
Kokoaikainen
Viimeinen hakupäivä

Suomen Lähetysseura on Suomen ev.lut. kirkon kansainvälinen toimija, joka toimii viidellä mantereella lähes 30 maassa. Vuosibudjettimme on n. 29 miljoonaa euroa ja palveluksessamme on n. 250 työntekijää. Toimintamme mahdollistavat seurakunnilta, järjestöiltä ja yksityisiltä lahjoittajilta saatava tuki sekä valtion kehitysyhteistyöavustukset. Lähetysseura on työskennellyt jo lähes 160 vuotta oikeudenmukaisemman ja inhimillisen maailman puolesta. Tehtävä avataan uudelleen hakuun:

Suomen Lähetysseura hakee alueellista kirkollisen työn koordinaattoria Etiopiaan.

Asemapaikka: Addis Abeba.

Alueellinen kirkollisen työn koordinaattori (kit-koordinaattori) toimii kirkollisen yhteistyön asiantuntijana ja Lähetysseuran seurakuntarahoitteisten hankkeiden koordinaattorina työalueella. Hankkeiden omistajuus ja toteuttaminen kuuluu paikalliselle yhteistyökumppanille, mutta kit-koordinaattori tukee yhteistyökumppania hankehallinnollisena neuvonantajana ja vastaa siitä, että alueella toteutettava kirkollinen työ on linjassa Lähetysseuran strategian ja toimintaperiaatteiden kanssa.

Kit-koordinaattori toimii myös Etiopian aluetiedottajana. Hän vastaa alueen tiedotustyön suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta. Tiedottamisella varmistetaan monipuolisen työn ja saavutettujen tuloksien näkyvyys Suomessa eri viestintäkanavia käyttäen.

Alueellinen kirkollisen työn koordinaattori:

 • osallistuu alueen kokonaisvaltaisen yhteistyön tavoitteiden ja strategian suunnitteluun ja kehittämiseen
 • vastaa yhteyksistä kumppaneihin
 • vastaa kumppanien kapasiteetin vahvistamisesta kirkollisessa hankehallinnossa; mm. kouluttaa kumppanit ohjeiden mukaiseen tulosperustaiseen hankehallintoon ja varmistaa, että he pystyvät jatkossa hoitamaan sen itsenäisesti
 • suunnittelee ja organisoi tarvittaessa myös muuta koulutusta yhteistyökumppaneille ja Lähetysseuran työntekijöille kirkollisen työn hallintoon, teemoihin tai viestintään liittyen
 • vastaa työalueen tiedottamisesta
 • sijaistaa aluepäällikköä ja avustaa tätä henkilöstöhallintoon liittyvissä tehtävissä

Edellytämme:

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa, työluvan saamiseksi teologinen koulutus on välttämätön
 • kirkon kansainvälisen työn erikoistumiskoulutusta tai sitoutumista sen suorittamiseen
 • sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito on välttämätön
 • usean vuoden relevanttia työkokemusta
 • kirkollisen elämän ja työn tuntemusta
 • kokemusta lähetysyhteistyöstä tai muusta kansainvälisestä kirkollisesta yhteistyöstä
 • kokemusta projektihallinnosta
 • kykyä tuottaa sujuvasti sisältöä erilaisiin viestinnän kanaviin
 • hyvät tietotekniset taidot (mm. tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, some)
 • kokemusta ja taitoa työskentelystä ja elämisestä monikulttuurisessa ympäristössä

Eduksi katsotaan Etiopian alueen ja kulttuurin tuntemus, sekä amharan kielen taito. Työ vaatii matkustusvalmiutta Etiopian sisällä.

Esimiessuhteet

Työn sisällöllisenä esimiehenä toimii Suomen Lähetysseuran kirkollisen työn päällikkö. Hallinnollisena esimiehenä toimii Suomen Lähetysseuran Etiopian aluepäällikkö.

Työn aloitus ja kesto

Tehtävä tulee ottaa vastaan mahdollisimman pian, viimeistään 1.11.2017. Ensimmäinen työkausi on määräaikainen (24 kk), mutta tavoitteena on pitkäaikainen sitoutuminen.

Jos hakija on perheellinen, pyrimme työllistämään myös puolison. Toivomme siksi puolisolta omaa hakemusta (avoin hakemus ulkomaisiin tehtäviin), johon on liitetty CV.

Asuminen ja olosuhteet

Lähetysseura avustaa asunnon hankkimisessa Addis Abebasta. Lasten koulunkäyntimahdollisuudet ovat hyvät, Addis Abebasta löytyy kansainvälisiä kouluja.

Addis Abeba on kasvava, 4–5 miljoonan asukkaan kaupunki, lähes 2400 m korkeudella merenpinnasta. Ilmasto on miellyttävä, lämpötilat vaihtelevat kuivan ja sadeajan (kesä-syyskuu) vaihtelun mukaan. Kasvava liikenne aiheuttaa pahoja ruuhkia sekä ilman saastumista. Työmatkat pääkaupungin ulkopuolelle tehdään joko lentäen tai autolla ajaen. Synodeihin (hiippakuntiin) suuntautuvat työmatkat ovat 230–600 km pituisia suuntaansa.

Etiopia on perinteisesti kristittyjen ja muslimien rauhanomaisen rinnakkaiselon maa, missä nykyisin on kasvavia jännitteitä eri ryhmien välillä. Ortodoksikirkolla on valta-asema, mutta protestanttiset kirkot kasvavat voimakkaasti. Myös kristittyjen yhteyspyrkimykset lisääntyvät islamin taholta tulevan paineen kasvaessa.

Lisätietoja tehtävästä antaa: kirkollisen työn päällikkö Pia Kummel-Myrskog, pia.kummel-myrskog(at)felm.org ja Etiopian aluepäällikkö Päivi Anttila, paivi.anttila(at)felm.org.

Hae paikkaa täyttämällä hakulomake 21.5. mennessä osoitteessa www.suomenlahetysseura.fi/rekry.

Tilaa uutiskirje

Saat kerran viikossa koosteen maailma.netin uutisista, tapahtumista ja työpaikoista sähköpostiisi. Tietojasi käytetään vain uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisteriseloste täällä.