Suomen OneWorld-yhdistys

Suomen OneWorld-portaaliyhdistys on suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimitus-, viestintä- ja verkkopalveluiden tuottaja. Yhdistys julkaisee maailma.net-uutissivustoa, tuottaa palveluita jäsenjärjestöilleen ja toimii globaalikysymysten asiantuntijana eri medioissa.

Suomen OneWorld-portaaliyhdistys on osa kansainvälistä OneWorld-verkostoa ja toimii sen periaatteiden mukaisesti.

Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään suomalaisia kehitys-, globaali- ja ihmisoikeustoimijoita. Mikäli jokin yhteisö ei voi liittyä portaaliyhdistyksen jäseneksi, hallitus voi tehdä näiden tahojen kanssa yhteistyösopimuksen aineiston julkaisemisesta portaalissa.

Jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä Suomen OneWorld-portaaliyhdistyksen päätoimittajaan.

Lontoossa vuonna 1995 perustettu OneWorld koostuu nykyisin 9 itsenäisestä, voittoa tavoittelemattomasta portaalista, joilla on yhteinen arvoperusta. Verkosto levittäytyy neljälle  eri mantereelle. Suomessa OneWorld-yhdistys on toiminut vuodesta 2000 alkaen.

OneWorld-verkoston jäseninä on YK:n alaisia järjestöjä, kaikenkokoisia kansalaisjärjestöjä, viranomaistahoja sekä erilaisia kansalaisliikkeitä, jotka taistelevat köyhyyttä vastaan ja vahvistavat kansalaisyhteiskuntaa etelässä. Merkittävän osan kansainvälisen verkoston aineistosta tuottavat OneWorldin eteläiset yhteistyökumppanit, mikä on yksi tapa laajentaa köyhimpien ja marginalisoitujen mahdollisuutta osallistua globaaliin keskusteluun.