Suomen OneWorld-portaaliyhdistys

Suomen OneWorld-portaaliyhdistys on suomalaisen kansalaisyhteiskunnan toimitus-, viestintä- ja verkkopalveluiden tuottaja. Sen tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoa kehityskysymyksistä ja ihmisoikeuksista. Yhdistys julkaisee maailma.net-uutissivustoa, tuottaa viestintäpalveluita ja toimii globaalikysymysten asiantuntijana.

Suomen OneWorld-portaaliyhdistys on osa vuonna 1995 perustettua kansainvälistä OneWorld-verkostoa ja toimii sen periaatteiden mukaisesti. Suomessa yhdistys on toiminut vuodesta 2000 alkaen.

Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään suomalaisia kehitys-, globaali- ja ihmisoikeustoimijoita. Mikäli jokin yhteisö ei voi liittyä yhdistyksen jäseneksi, hallitus voi tehdä näiden tahojen kanssa yhteistyösopimuksen aineiston julkaisemisesta sivustolla.

Jäsenyyteen ja jäsenmaksuun liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä maailma.netin päätoimittajaan.