Kampanjat

Plan mukana Vesi on perusoikeus -kampanjassa

Plan Suomi tukee Euroopan julkisen alan ammattiliittojen Vesi on perusoikeus -kampanjaa, jonka tavoitteena on taata kaikille kansalaisille puhtaan juomaveden saanti ja toimiva jätevesihuolto.

Kampanjassa vaaditaan veden pitämistä julkisena palveluna ja puhtaan juomaveden saamista maailmanlaajuisesti kaikkien ulottuville.

Plan Suomi on mukana tukemassa julkisen alan ammattiliittojen Vesi on perusoikeus -kampanjaa. Kampanja hyödyntää EU:n uutta kansalaisaloitemahdollisuutta. Kun aloitteeseen saadaan vähintään miljoona allekirjoitusta, EU-komissio sitoutuu ottamaan aloitteen käsittelyyn. Lisäksi seitsemässä EU-maassa on saatava täyteen allekirjoitusten kansallinen vähimmäismäärä, joka on Suomen osalta 9 750 allekirjoitusta.

Tällä hetkellä Suomessa on kerätty allekirjoituksia reilut 5 000. Suomessa kampanjan toteuttaa julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys FIPSU ry.

Kampanjassa vastustetaan vesipalvelujen yksityistämistä ja kampanjan aloitteen allekirjoittaneet kehottavat Euroopan komissiota edistämään lainsäädäntöä, jonka avulla vesi pidetään Euroopassa kaikkien ihmisten ulottuvilla olevana julkisena palveluna. EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden tulisi taata kansalaisille oikeus puhtaaseen juomaveteen ja jätevesihuoltoon.

Samalla vetoomuksessa vaaditaan, että EU ryhtyy toimimaan entistä tehokkaammin sen puolesta, että puhdas juomavesi ja jätevesihuolto saadaan maailmanlaajuisesti kaikkien saataville.  YK:n yleiskokous hyväksyi vuonna 2010 päätöslauselman, jossa oikeus puhtaaseen veteen ja toimivaan viemäripalveluun tunnustetaan ihmisoikeudeksi. Tämä oikeus ei tunnetusti nykyään toteudu joka puolella maailmaa.

Kampanjat

Lue myös

Lapsiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ vakavasti alirahoitettu

Uusi raportti osoittaa, että vain pieni murto-osa virallisesta kehitysavusta ohjataan lapsiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen.

Nuoret eivät enää epäile kykyjään

Sambialaiset nuoret oppivat vaikuttamiskeinoja ja esiintymistaitoja Taksvärkki ry:n hankkeessa, jossa syrjäytymisvaarassa olevista nuorista kasvaa roolimalleja.